Công Ty TNHH Truyền Thông Du Lịch Sài Gòn MICE Công Ty TNHH Truyền Thông Du Lịch Sài Gòn MICE Công Ty TNHH Truyền Thông Du Lịch Sài Gòn MICE Công Ty TNHH Truyền Thông Du Lịch Sài Gòn MICE Công Ty TNHH Truyền Thông Du Lịch Sài Gòn MICE Công Ty TNHH Truyền Thông Du Lịch Sài Gòn MICE
Tìm kiếm
Xem thêm
BẾN TRE – CẦN THƠ – BẠC LIÊU ( 3n2đ ) BẾN TRE – CẦN THƠ – BẠC LIÊU ( 3n2đ )
2,490,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Miền Tây

Thời gian: 3n2đ

Khách sạn: từ 03 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

BẾN TRE - CẦN THƠ - CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG (4n3đ)
3,980,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Miền Tây

Thời gian: 4n3đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

BUÔN MA THUỘT - HỒ LẮK - BUÔN ĐÔN ( 3n3đ ) BUÔN MA THUỘT - HỒ LẮK - BUÔN ĐÔN ( 3n3đ )
2,980,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Buôn Mê Thuột

Thời gian: 3n3đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG BẠC LIÊU ( 2n2đ ) CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG BẠC LIÊU ( 2n2đ )
1,980,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Miền Tây

Thời gian: 2n2đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

HÀ NỘI - MŨI NÉ - NHA TRANG ( 4n3đ ) HÀ NỘI - MŨI NÉ - NHA TRANG ( 4n3đ )
4,290,000₫

Nơi Khởi Hành: Hà Nội

Nơi đến: Phan Thiết

Thời gian: 4n3đ

Khách sạn: từ 03 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

NINH CHỮ - VĨNH HY THẢO NGUYÊN MÔNG CỔ TANYOLI 03 ngày 02 đêm - Ô tô – Resort 04 sao NINH CHỮ - VĨNH HY THẢO NGUYÊN MÔNG CỔ TANYOLI 03 ngày 02 đêm - Ô tô – Resort 04 sao
2,890,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Vĩnh Hy

Thời gian: 3n2đ

Khách sạn: từ 03 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

PHÚ QUỐC – GRAND WORLD - Ô tô – Khách sạn 03 sao PHÚ QUỐC – GRAND WORLD - Ô tô – Khách sạn 03 sao
3,880,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Phú Quốc

Thời gian: 3n2đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

PHÚ YÊN - QUY NHƠN  TUYỆT TÁC
4,250,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Trung Trung Bộ

Thời gian: 4n3đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

Xem thêm
BẾN TRE – CẦN THƠ – BẠC LIÊU ( 3n2đ ) BẾN TRE – CẦN THƠ – BẠC LIÊU ( 3n2đ )
2,490,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Miền Tây

Thời gian: 3n2đ

Khách sạn: từ 03 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

BẾN TRE - CẦN THƠ - CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG (4n3đ)
3,980,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Miền Tây

Thời gian: 4n3đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

BẾN TRE - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU – TRÀM CHIM ( 4n3đ )
3,790,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Sóc Trăng

Thời gian: 4n3đ

Khách sạn: từ 03 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG BẠC LIÊU ( 2n2đ ) CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG BẠC LIÊU ( 2n2đ )
1,980,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Miền Tây

Thời gian: 2n2đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

HÀ NỘI - BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - HẠ LONG - SAPA (6n5đ) HÀ NỘI - BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - HẠ LONG - SAPA (6n5đ)
5,980,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Miền Bắc

Thời gian: 6n5đ

Khách sạn: từ 03 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

HÀ NỘI - SAPA - HẠ LONG - FANSIPAN (4n3đ ) HÀ NỘI - SAPA - HẠ LONG - FANSIPAN (4n3đ )
3,890,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Miền Bắc

Thời gian: 4n3đ

Khách sạn: từ 03 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

LONG HẢI - ĐỒNG CỪU SUỐI NGHỆ ( 2n1đ )
1,980,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Miền Nam

Thời gian: 2n1đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Bao Gồm

NAM DU - VẺ ĐẸP HOANG SƠ (2n2đ)
2,390,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Nam Du

Thời gian: 2n2đ

Khách sạn: Homestay

Teambuilding : Optiont Riêng

PHÚ QUỐC – GRAND WORLD - Ô tô – Khách sạn 03 sao PHÚ QUỐC – GRAND WORLD - Ô tô – Khách sạn 03 sao
3,880,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Phú Quốc

Thời gian: 3n2đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

TEAMBUILDING - VŨNG TÀU ( 2n1đ )
1,890,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Vũng Tàu

Thời gian: 2n1đ

Khách sạn: từ 03 Sao

Teambuilding : Bao Gồm

Xem thêm

Không có tour nào để hiển thị

Xem thêm

Không có tour nào để hiển thị

Xem thêm

Không có tour nào để hiển thị

Xem thêm
BẾN TRE – CẦN THƠ – BẠC LIÊU ( 3n2đ ) BẾN TRE – CẦN THƠ – BẠC LIÊU ( 3n2đ )
2,490,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Miền Tây

Thời gian: 3n2đ

Khách sạn: từ 03 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

BẾN TRE - CẦN THƠ - CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG (4n3đ)
3,980,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Miền Tây

Thời gian: 4n3đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

BUÔN MA THUỘT - HỒ LẮK - BUÔN ĐÔN ( 3n3đ ) BUÔN MA THUỘT - HỒ LẮK - BUÔN ĐÔN ( 3n3đ )
2,980,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Buôn Mê Thuột

Thời gian: 3n3đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG BẠC LIÊU ( 2n2đ ) CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG BẠC LIÊU ( 2n2đ )
1,980,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Miền Tây

Thời gian: 2n2đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

HÀ NỘI - MŨI NÉ - NHA TRANG ( 4n3đ ) HÀ NỘI - MŨI NÉ - NHA TRANG ( 4n3đ )
4,290,000₫

Nơi Khởi Hành: Hà Nội

Nơi đến: Phan Thiết

Thời gian: 4n3đ

Khách sạn: từ 03 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

NINH CHỮ - VĨNH HY THẢO NGUYÊN MÔNG CỔ TANYOLI 03 ngày 02 đêm - Ô tô – Resort 04 sao NINH CHỮ - VĨNH HY THẢO NGUYÊN MÔNG CỔ TANYOLI 03 ngày 02 đêm - Ô tô – Resort 04 sao
2,890,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Vĩnh Hy

Thời gian: 3n2đ

Khách sạn: từ 03 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

PHÚ QUỐC – GRAND WORLD - Ô tô – Khách sạn 03 sao PHÚ QUỐC – GRAND WORLD - Ô tô – Khách sạn 03 sao
3,880,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Phú Quốc

Thời gian: 3n2đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

PHÚ YÊN - QUY NHƠN  TUYỆT TÁC
4,250,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Trung Trung Bộ

Thời gian: 4n3đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

Xem thêm
BẾN TRE – CẦN THƠ – BẠC LIÊU ( 3n2đ ) BẾN TRE – CẦN THƠ – BẠC LIÊU ( 3n2đ )
2,490,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Miền Tây

Thời gian: 3n2đ

Khách sạn: từ 03 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

BẾN TRE - CẦN THƠ - CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG (4n3đ)
3,980,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Miền Tây

Thời gian: 4n3đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

BẾN TRE - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU – TRÀM CHIM ( 4n3đ )
3,790,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Sóc Trăng

Thời gian: 4n3đ

Khách sạn: từ 03 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG BẠC LIÊU ( 2n2đ ) CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG BẠC LIÊU ( 2n2đ )
1,980,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Miền Tây

Thời gian: 2n2đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

HÀ NỘI - BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - HẠ LONG - SAPA (6n5đ) HÀ NỘI - BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - HẠ LONG - SAPA (6n5đ)
5,980,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Miền Bắc

Thời gian: 6n5đ

Khách sạn: từ 03 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

HÀ NỘI - SAPA - HẠ LONG - FANSIPAN (4n3đ ) HÀ NỘI - SAPA - HẠ LONG - FANSIPAN (4n3đ )
3,890,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Miền Bắc

Thời gian: 4n3đ

Khách sạn: từ 03 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

LONG HẢI - ĐỒNG CỪU SUỐI NGHỆ ( 2n1đ )
1,980,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Miền Nam

Thời gian: 2n1đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Bao Gồm

NAM DU - VẺ ĐẸP HOANG SƠ (2n2đ)
2,390,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Nam Du

Thời gian: 2n2đ

Khách sạn: Homestay

Teambuilding : Optiont Riêng

PHÚ QUỐC – GRAND WORLD - Ô tô – Khách sạn 03 sao PHÚ QUỐC – GRAND WORLD - Ô tô – Khách sạn 03 sao
3,880,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Phú Quốc

Thời gian: 3n2đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

TEAMBUILDING - VŨNG TÀU ( 2n1đ )
1,890,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Vũng Tàu

Thời gian: 2n1đ

Khách sạn: từ 03 Sao

Teambuilding : Bao Gồm

Xem thêm
ĐÀ NẴNG - HỘI AN - BÀ NÀ HILLS - HUẾ QUẢNG BÌNH ( 04 Ngày 03 đêm - Ô Tô - Máy Bay ) ĐÀ NẴNG - HỘI AN - BÀ NÀ HILLS - HUẾ QUẢNG BÌNH ( 04 Ngày 03 đêm - Ô Tô - Máy Bay )
3,980,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Trung Trung Bộ

Thời gian: 4n3đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

ĐÀ NẴNG - HỘI AN - NGŨ HÀNH SƠN - BÀ NÀ 3N2Đ ĐÀ NẴNG - HỘI AN - NGŨ HÀNH SƠN - BÀ NÀ 3N2Đ
2,980,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Trung Trung Bộ

Thời gian: 3n2đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

NINH CHỮ - BÌNH HƯNG ( 3n2đ ) NINH CHỮ - BÌNH HƯNG ( 3n2đ )
3,250,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Vĩnh Hy

Thời gian: 3n2đ

Khách sạn: từ 03 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

NINH CHỮ - VĨNH HY THẢO NGUYÊN MÔNG CỔ TANYOLI 03 ngày 02 đêm - Ô tô – Resort 04 sao NINH CHỮ - VĨNH HY THẢO NGUYÊN MÔNG CỔ TANYOLI 03 ngày 02 đêm - Ô tô – Resort 04 sao
2,890,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Vĩnh Hy

Thời gian: 3n2đ

Khách sạn: từ 03 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

PHÚ YÊN - QUY NHƠN  TUYỆT TÁC
4,250,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Trung Trung Bộ

Thời gian: 4n3đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

Xem thêm
BUÔN MA THUỘT - HỒ LẮK - BUÔN ĐÔN ( 3n3đ ) BUÔN MA THUỘT - HỒ LẮK - BUÔN ĐÔN ( 3n3đ )
2,980,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Buôn Mê Thuột

Thời gian: 3n3đ

Khách sạn: Từ 03 - 05 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

BUÔN MÊ THUỘT – GIA LAI – KON TUM – MĂNG ĐEN (3n3đ)
2,490,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Buôn Mê Thuột

Thời gian: 3n3đ

Khách sạn: từ 03 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

Xem thêm
HÀ NỘI - MŨI NÉ - NHA TRANG ( 4n3đ ) HÀ NỘI - MŨI NÉ - NHA TRANG ( 4n3đ )
4,290,000₫

Nơi Khởi Hành: Hà Nội

Nơi đến: Phan Thiết

Thời gian: 4n3đ

Khách sạn: từ 03 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

HÀ NỘI - SAPA - HẠ LONG - FANSIPAN (4n3đ ) HÀ NỘI - SAPA - HẠ LONG - FANSIPAN (4n3đ )
3,890,000₫

Nơi Khởi Hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Miền Bắc

Thời gian: 4n3đ

Khách sạn: từ 03 Sao

Teambuilding : Optiont Riêng

Xem thêm

Không có tour nào để hiển thị

Xem thêm

Không có tour nào để hiển thị

Xem thêm

Không có tour nào để hiển thị

Xem thêm

Không có tour nào để hiển thị

Xem thêm

Không có tour nào để hiển thị

VÌ SAO CHỌN SAIGONMICE.VN

Cung cấp những chương trình Team Building chất về lượng, sâu về nội dung, hoành tráng về quy mô. Dựa trên kinh nghiệm, tất cả đều được xây dựng như một giải pháp.
Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch nội địa và quốc tế. Saigonmice.vn tự tin cung cấp các chương trình tour chất lượng nhất cho khách đoàn và khách lẻ.
Tổ chức trọn gói hoặc từng phần các chương trình sự kiện cho doanh nghiệp. Kịch bản sáng tạo, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm.
Khuyến mãi liên tục, tiết kiệm đến 30%.
Với nhiều phương thức thanh toán và an toàn.
Sẵn sàng hỗ trợ qua Hotline và trực tuyến.

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG